گلیسیرین منو استئارت چیست؟ مهم‌ترین تفاوت آن با گلیسیرین معمولی