پلی اتیلن ترفتالات (PET): انقلابی در صنعت بسته‌بندی و فراتر از آن